Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Porumbenii Mari - Nagygalambfalva
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 137, km 12+260, comuna Porumbenii Mari
Amplasament: 
DJ 137, km 12+260, comuna Porumbenii Mari
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Starea tehnică a podului nu mai asigură condițiile minime de siguranță a circulației, periclitează siguranța cetățenilor. Structura rutieră pe pod prezintă fisuri și crăpături atât în direcție longitudinală, cât și transversală. Elementele structurale din componența tablierului metalic sunt degradate sever ca urmare a proceselor de coroziune, grosimile elementelor fiind reduse cu 1-2 mm, există puternice exfolieri și destrămări ale metalului laminatelor, iar profilele ZORES care susțin calea sunt complet distruse de coroziune la fel ca și zonele de rezemare pe antretoaze. Procesele de coroziune sunt severe la contravântuirile inferioare și la tălpile inferioare ale grinzilor principale, unde există depuneri de praf și material granular. Plăcile de plumb ale aparatelor de reazem sunt refulate. Aparatele de reazem sunt puternic afectate de fenomenele de coroziune. Albia râului nu este amenajată și nici protejată. Pentru rezolvarea problemelor menţionate mai sus, respectiv în vederea restabilirii condițiilor de siguranță a circulației pe DJ 137, respectiv pentru traversarea peste râul Târnava Mare este necesară elaborarea Proiectului tehnic, respectiv execuția unui pod nou.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru prevenirea accidentelor rutiere din zonă, asigurarea siguranței circulației, este necesară inițierea unei proceduri de atribuire a unui contract de proiectare și execuție a lucrărilor prevăzute în DALI.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pod prevăzut de reglementările tehnice aferente, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
În prezent Consiliul Județean Harghita are încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectarea lucrărilor) cu nr. 43/11883/25.05.2018 cu Asocierea formată din SC Prodial SRL și SC Iptana SA.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea (proiectarea și construirea) unui pod nou care să respecte normele tehnice în vigoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din satul Dejuțiu, implicit locuitorii din comuna Porumbenii Mari, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Odorheiu Secuiesc pe drumul județean DJ 137.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3 670.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 670.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari 3670.00 3670.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu