Stație de includere în parafină

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Stație de includere în parafină
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția Anatomie patologică
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent în dotarea secției anatomie patologică există un modul de încludere în parafină însă przintă defecțiuni iremediabile și astfel nu poate fi utilizat. Defecțiunile identificate și ireperabile sunt: lipsa posibilității de reglare/ controlalre temperatură astfel din această cauză se produc artefacte la lame histologice și greunează mult diagnosticarea corectă. Nu funționeză nici partea cu sistem de răcire. Aparatul este din donație și peste 30 ani de funcțiune. Produsul solicitat este necesar pentru includerea propriu-zisă a materialului procesat și parafinat compus din 3 părți: sistem de răcire, tanc cu parafină, placă caldă. În prezent aceste etape sunt realizate manual și îngreaunează muilt procesul de evaluare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Realizarea manuală a etapelor de procesare a țesuturilor însemană extinderea perioadei de stabilire diagnostic ce poate fi fatal în cazul unor afecțiuni agresive.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, reducerea tremenului de acordare rezultat histopatologic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei
Stație de includere în parafină
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu