Set chirurgical pentru endoscopia urechii și instrumente pentru nas

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Set chirurgical pentru endoscopia urechii și instrumente pentru nas
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Sztr. Szász Endre nr 4
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent blocul operator ORL are în dotare un sistem video, microscop funcțional cu ajutorul cărora sunt efectuate ăîn prezent intervențile chirurgicale. Setul chirurgical din dotare nu conține instrumentar necesar intervențiilor endoscopice. Având în vedere capacitatea profesională a personalului medical angajat, luând în considerare cazuistica numeroasă ce necesită soluționare prin utilizarea unor instrumente endoscopice a urechii, este absolut necesar dotarea blocului operator cu un set chirurgical de endoscopia urechii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără această investiție pacienții vor fi redirecționați către alte unități care oferă această categorie de servicii.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea condițiilor stabilite prin legislația în domeniu și îmbunătățirea condițiilor intervențiilor chirurgicale, creșterea siguranței actului medical.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
55.00 mii lei
Denumirea investitiei
Set chirurgical pentru endoscopia urechii și instrumente pentru nas
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu