Servicii de editare material de promovare turistică a zonei Lacul Sf.Ana - Ciomatu

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii de editare material de promovare turistică a zonei Lacul Sf.Ana - Ciomatu
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Vrabia - Csíkverebes
Amplasament: 
Județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform analizei situației existente din cadrul Planului Urbanistic Zonal Lacul Sfânta Ana - Ciomatu (în curs de elaborare, benneficiarul fiind Consiliul Județean Harghita), sa ajuns la necesitatea elaborării unui material complex care să abordeze atât patrimoniul construit cât și cel natural al zonei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent nu avem materiale informative care să promoveze atât patrimoniul construit cât și cel natural în cadrul aceluiași material.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea gradului de conștientizare a populației și turiștilor asupra valorilor naturale, arhitecturale și culturale din zona Ciomatu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia Turistică a județului Harghita Strategia de protecție a monumentelor istorice din județul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Creșterea gradului de conștientizare a populației și turiștilor asupra valorilor naturale, arhitecturale și culturale din zona Ciomatu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Turiști și locuitorii zonei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei
Servicii de editare material de promovare turistică a zonei Lacul Sf.Ana - Ciomatu
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu