Lucrări de întreținere - 2018 - pe DJ134B

Pe DJ 134B între pozițiile km 0+000 - 3+740 s-au executat lucrări de întreținere - plombări și tratare burdușiri-tasări locale.