Lucrări de întreținere - 2018 - pe DJ132

Pe DJ 132 de la poziția km 18+220 pănă la poziția km 47+085 s-au executat lucrări de întreținere curentă și periodică: cosirea mecanică a vegetației: 276,20 smp și lucrări de terasamente: 60 mc. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 837,44 lei.