Lucrări de întreținere - 2018 - pe DJ123A

Întreținere curentă și periodică pe drumurile județene, județul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr. 1. Lucrările sunt executate în cadrul contractelor subsecvente nr. 74/21639 din 13.09.2018 și 126/26215/02.11.2018. Au fost executate lucrări de anrocamente, procurare material pietros, procurare deșeu de cariere, fundație de blocaj și decolmatare podețe. Valoarea contractului (cu TVA) nr. 74/21639 din 13.09.2018 este de 4.164,18 lei. Valoarea contractului (cu TVA) nr. 126/26215/02.11.2018 este de 15.357,49 lei.