Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Despre noi

Direcţia generală investiţii coordonează şi asigură punerea în practică politica Consiliul Judeţean Harghita în domeniul investiţiilor, lucrărilor publice tehnico-edilitare, a drumurilor judeţene, serviciilor publice şi construcţiilor, astfel:
- urmăreşte aplicaţiile disponibile ale programelor de finanţare la nivel regional, naţional şi european şi iniţiază elaborarea cererilor de finanţare eligibile Consiliului Judeţean,
- iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean referitoare la aplicaţiile programelor de finanţare şi urmăreşte actualitatea şi valabilitatea acestora,
- contribuie la elaborarea cererilor de finanţare, facilitează depunerea lor la timp,
- coordonează pregătirea cererilor de finanţare relevante pentru Consiliul Judeţean,
- îndeplineşte activităţile de proiect management ale programelor de finanţare, inclusiv organizarea executării proiectului în cooperare cu departamentele şi instituţiile vizate,
- pregăteşte acordurile de cooperare ale diverselor asociaţii şi fundaţii, aferente programelor de finanţare,
- contribuie la îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii tehnice, în special în domeniul gestionării resurselor de apă, canalizării, alimentării cu apă, epurării apelor reziduale şi gestionării deşeurilor,
- acordă asistenţă tehnică şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunală şi a serviciilor publice de gospodărire comunală din judeţ,
- îndeplineşte sarcinile legate de activităţile de gestionare a datelor, raportare şi furnizare de informaţii privind investiţiile, proiectele de finanţare şi programele de infrastructură.

imaginea utilizatorului pzsuzsanna

Main profile

imaginea utilizatorului schmutzeristvan

Main profile

imaginea utilizatorului balazszoltan

Main profile