Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Despre noi

Direcţia generală investiţii coordonează şi asigură punerea în practică politica Consiliul Judeţean Harghita în domeniul investiţiilor, lucrărilor publice tehnico-edilitare, a drumurilor judeţene, serviciilor publice şi construcţiilor, astfel:
- urmăreşte aplicaţiile disponibile ale programelor de finanţare la nivel regional, naţional şi european şi iniţiază elaborarea cererilor de finanţare eligibile Consiliului Judeţean,
- iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean referitoare la aplicaţiile programelor de finanţare şi urmăreşte actualitatea şi valabilitatea acestora,
- contribuie la elaborarea cererilor de finanţare, facilitează depunerea lor la timp,
- coordonează pregătirea cererilor de finanţare relevante pentru Consiliul Judeţean,
- îndeplineşte activităţile de proiect management ale programelor de finanţare, inclusiv organizarea executării proiectului în cooperare cu departamentele şi instituţiile vizate,
- pregăteşte acordurile de cooperare ale diverselor asociaţii şi fundaţii, aferente programelor de finanţare,
- contribuie la îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii tehnice, în special în domeniul gestionării resurselor de apă, canalizării, alimentării cu apă, epurării apelor reziduale şi gestionării deşeurilor,
- acordă asistenţă tehnică şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunală şi a serviciilor publice de gospodărire comunală din judeţ,
- îndeplineşte sarcinile legate de activităţile de gestionare a datelor, raportare şi furnizare de informaţii privind investiţiile, proiectele de finanţare şi programele de infrastructură.

imaginea utilizatorului jakabcsaba

Main profile

imaginea utilizatorului pzsuzsanna

Main profile

imaginea utilizatorului schmutzeristvan

Main profile

imaginea utilizatorului balazszoltan

Main profile

imaginea utilizatorului mzsuzsanna

Main profile

imaginea utilizatorului karacsonycsaba

Main profile

imaginea utilizatorului csurkalajos

Main profile

imaginea utilizatorului bardoczaron

Main profile

imaginea utilizatorului Zólya László András

Main profile

imaginea utilizatorului szaszimre

Main profile

imaginea utilizatorului sanmartin

Main profile

imaginea utilizatorului zsomborzolya

Main profile

imaginea utilizatorului izsak levente

Main profile

imaginea utilizatorului petronizsolt@hargitamegye.ro

Main profile

imaginea utilizatorului mathearpad@hargitamegye.ro

Main profile

imaginea utilizatorului papaicarol

Main profile

imaginea utilizatorului antalerno

Main profile

imaginea utilizatorului balazsjozsef

Main profile